CERRAHİ YÖNTEMLERLE BEN ALDIRMA

estetik amaçlı ben almaCERRAHİ YÖNTEMLERLE BEN ALDIRMA

Halk arasında ben aldırma genellikle korkulacak bir durummuş gibi algılanmaktadır. Çıkan söylentilere kulak asan kişiler, bazen tehlikeli boyutlara gelebilecek potansiyeli taşıyan benlerini sırf bu nedenle aldırmak istemeyebilmektedirler. Oysaki kötü huylu benin varlığı daha büyük tehlike oluşturmaktadır. Bir ben iyi ya da kötü huylu olabilmektedir. Benin kötü huylu olmasının bazı belirtileri bulunmaktadır. Bunlara kısaca göz atmak gerekirse,

-Ben sonradan oluştuysa ve gittikçe koyulaşıyorsa ya da rengi değişiyorsa,

-Ben gittikçe büyüyorsa,

-Benin çevre hatları silikleşmeye ya da düzensizleşemeye başladıysa,

-Bende kaşıntı ya da kanama gibi kişiyi rahatsız eden fizyolojik durumlar mevcutsa,

-Benin üzeri kabarıklaşmaya başladıysa bu tip durumlar deride gelişebilecek kanserli durumların habercisi olabilmektedir.

Bir benin kanserli olup olmadığını öğrenmek ancak uzman hekimlerin muayene ve sağlık taramaları ile mümkündür. Bu nedenle kişiler kulaktan dolma bilgiler ile hemen üzüntüye kapılmamalıdır. Yukarıda sayışan maddeler yalnızca şüphe ile yaklaşılması gereken durumları ifade etmektedir.

Bir bende malign melonom tehlikesi tespit edilmiş ise bu benin alınması gerekmektedir. Bu benin alınması cerrahi yöntemlerle ben tedavisi işlemi ile gerçekleştirilmedir. Böylece bene yüzeysel olarak değil, derinlemesine bir temizleme yapılarak, dolaylı olarak orada benden herhangi bir parça kalmaması sağlanacaktır.

Cerrahi yöntemlerle ben aldırma son yıllarda gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler dolayısı ile artık pek tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bu teknikte ben lokal anestezi altında operasyon yapılarak alınmaktadır. Ancak malign melonom tespitinde uygulanması önerilmektedir.

Cerrahi yöntemlerle ben aldırma işleminde çoğu zaman, var olan benden daha büyük iz kalabilmektedir. Bu noktada hekiminizin uzman olması çok önemlidir. Tecrübeli ve becerikli bir hekim ile çalışmanız, kalacak izin en aza indirgenmesini sağlayacaktır.

 

 

Reklamlar

LAZERLE BEN ALDIRMA

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LAZERLE BEN ALDIRMA

Benler cildimizi güneş ışınlarına karşı koruyan melanosit hücrelerinin melanin pigmentini yoğun olarak salgılanması ve bu pigmentin yoğunlaşması ile oluşmaktadır. Cildimizde oluşan benler çoğunlukla sonradan oluşabildiği gibi doğuştan da var olabilmektedirler. Bu benlerden sonradan oluşup giderek büyümesi ve kaşıntı yaratması durumunda acilen uzman hekimler tarafından muayene edilmesi gerekmektedir.

Ben aldırma konusunda geliştiren yöntemlerden bir tanesi de lazerle ben aldırma işlemidir.  Bu işlem iki tipte yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi ben renginin tonunun leke tedavisinde olduğu gibi açılarak belirgin olmayan hale getirilmesidir. Bir diğeri ise benin oluşumunda birincil rolü üstlenen melanin pigmentlerinin uygun dalga boylarında lazer ışınları buharlaştırılmasıdır. Bu işlemlerden beninizin renk tonuna ve büyüklüğüne göre hangisinin tercih edileceğini bu konuda uzman hekiminizle yapacağınız görüşmeler sonucunda belirleyebilirsiniz.

Lazerle ben tedavisi işlemi genellikle fraksiyonel CO2 lazer tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sonucunda hafif kızarıklık oluşması tedavi sonrası sürecin normal olarak kabul edilen bir semptomudur. Bu bölgeyi bir sonraki seansa kadar güneş ışınlarından koruyarak tedavinin başarı ile sonuçlanmasına katkı sağlarsınız.

Lazerle ben aldırma işlemi cerrahi yöntemlerde yaşanan iyileşme süreçlerinde olduğu zahmetli aşamaların yaşanmadığı, minimum ağrı ve acı ile gerçekleştirilen anestezi uygulanmayan konforlu bir ben aldırma yöntemidir.

Benler Neden Oluşur?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Benler Neden Oluşur?

Benler neden oluşur? Benler genellikle doğumsal ve sonradan oluşan derilerdir. Nevüs olarak da adlandırılan benlerin çoğu genetik kaynaklıdır. Ancak bazı benler kendini 20-30 yaş arasında gösterecektir. Bu benlerin çoğu da genetik olarak önceden kodlanmış benlerdir.

Benler neden oluşur?” sorusunu yanıtlarken aynı zamanda travma etkisi olan benlerden de bahsetmek gerekmektedir. Benlerde özellikle avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgeler travma etkilerinden dolayı oldukça tehlikeli olabilir. Bu bölgelerdeki benler düzenli olarak takip edilmelidir.

Et benleri genellikle iyi huyludur. Bunun için alınmaması daha uygundur. Ama bazı hastalar estetik olarak benlerden yakınmaktadır. Nadir olarak bu benler enfeksiyon kapabilir. Ancak alınması tıbbi bir zorunluluk değildir. Tahrişi önlemek için et benlerinin alınması daha uygun olacaktır. Et benleri genellikle boyun, koltuk atı, kasık gibi bölgelerde, terlemenin yoğun olduğu bölgelerde vardır. Göz bölgesinde de et benleri yoğun olarak görülmektedir.

Benler neden oluşur?” sorusunu yanıtlarken aynı zamanda güneşin etkisine de değinmek gerekmektedir. Benler ister genetik kaynaklı olsun isterse sonradan oluşsun önemli olan şey tehlikeli olup olmadıklarıdır. Tehlikeli benler kendi kendine kanayan benlerdir. Aynı zamanda kendi kendine yara haline gelen benlerin de tehlikeli olabileceği bilinmektedir. Girintili çıkıntılı olan, farklı renkleri olan benler tehlikeli benler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu benlerin tedavisi de iyi bir cerrahi müdahale ile yapılmalıdır. Ancak her benin ben tedavisi yada ben aldırma işlemini yapılmasının zorunluluğu bulunmamaktadır

Benler Takip Edilmeli Mi?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Benler Takip Edilmeli Mi?

Benler genellikle hemen hemen herkeste bulunmaktadır. Bazı benler doğuştan gelir, bazıları ise daha sonradan ortaya çıkar. Peki, benler takip edilmeli mi? Bazı benler oldukça zararsız olan benler olabilirken bazı benlerin kansere neden olma gibi tehlikelerinin olması bu benlerin kontrol edilmeleri zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.

Benler takip edilmeli mi?” sorusunun yanıtı genellikle “evet” olmalıdır. Çünkü benlerin renginde veya şeklinde değişiklik olması tehlike işareti olabilir. Genellikle pek çok bende farklı bir değişim olması söz konusu değildir. Ama bazı kişiler estetik amaçlı olarak benlerinden kurtulmak isteyebilmektedir. Genellikle benlerin kanserli olduğundan şüphe ediliyorsa ben aldırma elbette gerekecektir. Yani ben çeşitleri değerlendirilirken benin zararlı olup olmadığı, doğuştan olup olmadığı gibi özelliklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ben kanserli ise bir parçası alınıp değerlendirilebilir. O bölüme biyopsi yapılabilir. Tüm bu cerrahi müdahaleler mutlaka doktor tarafından özenle yapılmalıdır. Benlerin de takip edilmesi erken teşhisin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Benler takip edilmeli mi?” sorusunu soran kişilerin aynı zamanda benlerinin ne zaman çıktığı, ne zaman arttığı ve nasıl gözüktükleri ile ilgili fikir sahibi olmaları oldukça önemlidir. Rengi değişen ve aynı zamanda girintili çıkıntılı olan benler ilerde tehlike arz edebilir. Bunun yanında çapı 6 mm’den büyük olan benlerin de tehlikeli olduğu söylenebilir. Ama belki de en tehlikeli benler kendi kendine kanayan benlerdir.Bu tip durumlarda mutlaka bir uzmana görünüp ben tedavisi işlemine başlanmalıdır.

 

Benler Neden Önemlidir?

???????????????????????????????????????????????????????????????Benler Neden Önemlidir?

Ben diğer adı ile nevüs vücudun her yerinde görülen deri kabarcıkları ya da parçacıkları olarak nitelendirilebilir. Hemen hemen herkesin vücudunda ben bulunmaktadır. Bu benlerin bazıları kıllı bazıları kılsızdır. Bunun yanında bazı ben türleri zararlı bazıları da zararsızdır.

Genellikle benlerin pek çoğunun genetik olduğu söylenebilir. Genetik kodlara bağlı olarak çıkan benlerin zaman içerisinde artabileceğini söylemek yanlış olmaz. Peki, benler neden önemlidir? Benlerin önemsenmeleri gerekmektedir. Çünkü ancak bu sayede zararlı olan benler takip edilebilir ve zararları önlenebilir.

Benler neden önemlidir?” sorusunun yanıtı benlerin bazılarının kanser habercisi olduğu gerçeği ile alakalıdır. Benlerin pek çoğu oldukça zararsız olsa da bazı benler deri kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle benlerin takip edilmesi ve önemsenmesi gerekmektedir. Benler takip edilirken önceden mi var oldukları yoksa daha sonra mı ortaya çıktıklarını tespit etmek önemlidir. Daha sonra çıkan benler genellikle daha çok kansere neden olmaktadır. Bunun yanında bazı benler ise 6 mm çapından çok daha büyüktür. Bu benler tehlike arz etmektedir. Aynı zamanda oldukça farklı renklerde olan benlerin de bulunduğu bilinmektedir. Renkleri karmaşık ve homojen olan benlerden şüphe etmek gerekmektedir.Bu durumlarda ben aldırma uygulaması yapılması cok uygundur.

Benler neden önemlidir?” sorusu yanıtlanırken üzerinde durulması gereken başka bir husus da özellikle ağrıyan, kanayan ve yara haline gelen benlerin önemsenmesi gerektiğidir. Çünkü ancak bu şekilde benlerin herhangi bir hastalığın habercisi olduğu ortaya çıkacaktır.